👈 فروشگاه فایل 👉

مفهوم داده کاوی و نقش آن در تصمیم گیری راهبردی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مفهوم داده کاوی و نقش آن در تصمیم گیری راهبردی

فهرست مطالب          عنوان                                                                                            صفحهفصل اول: مفهوم داده کاوی1-1:مقدمه..............................................................................................................................................12-1:تعريف داده کاوی..........................................................................................................................23-1:تاريخچه داده کاوی......................................................................................................................34-1:ويژگی های داده کاوی................................................................................................................55-1: متدولوژی CRISP Data Mining......................................................................................56-1:زيربنای داده کاوی.......................................................................................................................77-1: عمليات داده کاوی......................................................................................................................88-1:گام های داده کاوی......................................................................................................................89-1: کاربرد هاي داده كاوي................................................................................................................91-9-1:داده کاوی دربانکداری............................................................................................................92-9-1:داده کاوی در بیمه...................................................................................................................93-9-1:داده کاوی درکتابخانه ومحیط های دانشگاهی.................................................................94-9-1:داده کاوی درشهرالکترونیک................................................................................................10 فصل دوم:تصميم گيری استراتژيک ونقش داده کاوی در آن1-2: مقدمه...............................................................................................................................................122-2: تصميم گيري...................................................................................................................................131-2-2: فرآيند تصميم گيري..............................................................................................................132-2-2: انواع تصميم گيري...................................................................................................................143-2-2: الگوهاي تصميم گيري............................................................................................................154-2-2: سبك ها و محيط هاي تصميم گيري.................................................................................163-2: تصميم گيري استراتژیک............................................................................................................171-3-2:ابعاد تصمیم گیری های استراتژیکی...................................................................................182-3-2: سطوح تصميم گيري استراتژیک...........................................................................................194-2: سيستم اطلاعاتي............................................................................................................................215-2: سيستم هاي اطلاعات مديريت....................................................................................................236-2: هوش تجاری....................................................................................................................................261-6-2: قابلیت های هوش تجاری.........................................................................................................282-6-2: زمینه های استفاده هوش تجاری...........................................................................................293-6-2: بهره گیران هوش تجاری..........................................................................................................307-2: اطلاعات و تصميم گيري...............................................................................................................308-2: سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري...........................................................................................319-2: داده کاوی و مديريت دانش............................................................................................................3310-2: داده کاوی و تصميم گيری استراتژيک.....................................................................................37فهرست منابع و مآخذ..................................................................................................................39 فهرست اشکال         عنوان                                                                                            صفحهفصل اول: مفهوم داده کاوی شکل1-1: رابطه داده کاوی باعلوم دیگر.............................................................................................3شکل2-1:CRISP-DMدرفرآيندتکراروسازگاری مراحل................................................................7          شکل3-1:کارکردها و وظايف داده کاوی..............................................................................................8شکل 4-1: جايگاه داده­کاوي در شهر الکترونيک...............................................................................10 فصل دوم:تصميم گيری استراتژيک ونقش داده کاوی در آنشکل1-2: فرآيند عقلايي تصميم گيري..............................................................................................15شکل2-2: سيستم اطلاعاتي..................................................................................................................21شکل3-2: مدل سيستم اطلاعات مديريت..........................................................................................24شکل4-2: عناصر يك مثلث استراتژيك(راهبردي)............................................................................25شکل 5-2: جایگاه هوش تجاری در سازمان.......................................................................................27شکل6-2: اجزای داخلی هوش تجاری.................................................................................................28شکل 7-2: عناصر داخلی سيستم های پشتيبان تصميم.................................................................33

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پروپوزال تاثیر موبایل بر فرهنگ ارتباطی حساسه ها- تحليل پاسخ گذرا و پاسخ حالت ماندگار دانلود پاورپوینت واحد زیست چینه دانلود پاورپوینت حافظه مجازی فایل word مبانی نظری و ادبیات تحقیق بازاریابی