👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت سیستم عامل های پیشرفته - remote procedure call

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت سیستم عامل های پیشرفته - remote procedure call

مدل های ارتباطات1_  RPC (remote procedure call)2_ MOM (message oriented middleware)  3_ data streaming4_ multi castingایده اصلی  RPCنحوه کار RPCمراحل  RPC 

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت مفهوم سیستم های اطلاعاتی پاورپوینت دیاگرام هتل ها پروپوزال آماده ارشد مدیریت تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک پروپوزال آماده ارشد مدیریت تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی